Uitreiking van de eerste exemplaren van het boek ‘Mag ik gaan’ aan de geliefden van hen die in dit boek vertellen over hun keuze voor euthanasie.

Vrijdag 21 september, Pakhuis De Zwijger, Amsterdam.